Πουρές Ροδάκινο, Αχλάδι, Μήλο

Ασηπτικές Σακούλες

Πουρές ροδακίνου, αχλαδιού, μήλου σε ασυμπήκνωτη ή σε συμπηκνωμένη μορφή σε ασηπτικές σακούλες των 220 λίτρων.